Wij maken innenbepleistering Gelderland evenals bepleistering Achterhoek en sokkelbepleistering in Nederland.

Disclaimer

Inhouden:

 

Schilling Innenputz GmbH

Adres
 

Gelderse Weg 25
46399 Bocholt

Telefoon
Fax

0 28 74 - 42 60
0 28 74 - 94 26 88

E-Mail
Internet

Waarnemingsbevoegde beheerder

Michael Schilling
Franciscus Hoegen
Theodor Seesing

USt-IdNr.
HRB
Steuer Nr
Kantongerecht

DE 191894987
8612
307 5891 1096
Coesfeld

Conceptie, webdesign, opstelling, programmering en administratie:

 

E-Mail
Internet

agentur elf42

info@elf42.de
www.elf42.de

Copyright © 2006

Schilling Innenputz GmbH, Bocholt

Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt aan de bepalingen van het telkens geldige kentekenrecht van de desbetreffende geregisteerde eigenaar onderworpen. Alleen op grond van de loze vermelding ist niet de conclusie te trekken, dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!

Alle rechten voorbehouden. Iedere reproduktie of verdere verspreiding in ieder medium als geheel of in gedeelten behoeft de schriftelijke toestemming van de Putzgeschäft Schilling GmbH, Bocholt.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De auteur overneemt geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informaties. Aansprakelijkheidsvorderingen tegenover de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideeële aard, die door de benutting of niet-benutting resp. door benutting van foutieve en onvolledige informaties werden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld in het spel is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

 

De auteur behoudt het zich uitdrukkelijk voor, delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder separate aankondiging te wijzigen, te vervolledigen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief in te stellen.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen op vreemde websites ("Hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in kracht treden, wanneer de auteur van de inhouden kennis had en het hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn, de benutting in geval van onwettige inhouden te verhinderen.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het zetten van de link geen onwettige inhouden op de te verlinkende pagina's herkenbaar waren. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhouden of de auteurschap van de verlinkte/verbonden pagina's heeft de auteur geen invloed.

 

Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van alle inhouden van alle verlinkte/verbonden pagina's, die na het zetten van de links werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gezette links en verwijzingen evenals voor vreemde aantekeningen in de van de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkregisters, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken, waarop op hun inhoud externe schrijftoegangen mogelijk zijn.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en vooral voor schade, die uit de benutting of niet-benutting van zulke aangevoerde informaties ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina, waarop werd verwezen, verantwoordelijk, en niet degene, die over links op de desbetreffende publicatie alleen verwijst.

Auteurs- en kentekenrecht

De auteur tracht, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte beelden, gra- fieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, van hem zelf geproduceerde beelden, grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen.

 

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt aan de bepalingen van het telkens geldige kentekenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende gere- gisteerde eigenaar onderworpen. Alleen op grond van de loze vermelding ist niet de conclusie te trekken, dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!

Het copyright voor gepubliceerde, van de auteur zelf geproduceerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Een reproduktie of gebruik van zulke grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegelaten.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is als deel van het internetaanbod te betrachten, waarop van deze pagina uit werd verwezen.

 

Voor zover delen of afzonderlijke formu- leringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende rechtspositie zouden overeenstemmen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daarvan onaangetast.